Informacje podstawowe

Informacje o projekcie Zespół Elektrowni Wiatrowych Gaworzyce – Żukowice.Na terenie gminy Gaworzyce i gminy Żukowice projektowana jest inwestycja o nazwie Zespół Elektrowni Wiatrowych Gaworzyce – Żukowice. Składać się będzie ona z [...]

 

Lokalizacja inwestycji

Lokalizacja inwestycji Zespół Elektrowni Wiatrowych Gaworzyce – Żukowice była kilkukrotnie modyfikowana w zakresie ilości oraz rozmieszczenia poszczególnych elektrowni wiatrowych wchodzących w skład etapu I i II budowy farmy [...]

 

Korzyści z inwestycji

Korzyści finansowe dla gminy w postaci dodatkowych wpływów budżetowych z tytułu podatku od budowli w całym okresie funkcjonowania inwestycji wynoszącego zgodnie z uchwałą Rad Gmin 2 % od wartości budowli, co szacuje się na wartość [...]

Wizualizacja projektu

Celem wizualizacji jest uzyskanie rzeczywistego obrazu planowanej farmy wiatrowej. Wizualizacje mogą zostać użyte do oceny różnych wariantów farmy, do dokonywania uzgodnień z organami [...]

 

Akceptacja społeczna

Istnieją liczne pomówienia dotyczące akceptacji społecznej energetyki wiatrowej. Wynikają one z osobistych uprzedzeń, powtarzanych stereotypów oraz braku odpowiedniej wiedzy. Jednakże istnieją [...]

 

Odległości od zabudowy

Minimalne odległości elektrowni wiatrowych od zabudowy mieszkaniowej są tematem powszechnej dyskusji od momentu pojawienia się pierwszych instalacji. Dlatego też, warto jest [...]

ograniczenie emisji rocznej w tonach

gazy cieplarne
153120
cząstki stałe
21
SOx
632
NOx
412